Voor het aanvragen van verlof voor uw kind(eren) dient u het Verlofaanvraagformulier in te vullen en dit te mailen naar infodesluis@sl.cbozeist.nl Dit dient uiterlijk twee weken voor de gelegenheid waarvoor verlof wordt aangevraagd verstuurd te worden. In de Brochure leerplicht staan de gronden waarop verlof kan worden toegekend. Indien nodig voegt u een Vakantieverklaring werkgever bij uw verlofaanvraag.