Wij maken onderscheid tussen makkelijk en zeer makkelijk lerende kinderen. Makkelijk lerende kinderen hebben in de groep extra uitdaging nodig. Dat wordt geboden door extra opdrachten uit de beschikbare methodes aan te bieden. Groepsleerkrachten roosteren structureel tijd in voor het begeleiden van kinderen die extra uitdaging aangeboden krijgen. Ook zijn er leerlingen die zeer makkelijk leren. Voor hen is er ook begeleiding buiten de groep. Op De Sluis is daarvoor de ‘Trajectklas’. Kinderen werken daar één dag per week, samen met ontwikkelingsgelijken, aan projecten.