Onze school staat in principe open voor alle kinderen die ‘leerbaar’ zijn en het basisprogramma van onze school kunnen volgen. In het Schoolondersteuningsprofiel is omschreven in welke mate kinderen toelaatbaar zijn.