In het Schoolondersteuningsprofiel legt iedere school vast welke ondersteuning de school aan haar leerlingen kan bieden, naast de basisondersteuning. Voor ouders van De Sluis is het van belang dat zij weten wat De Sluis kan bieden m.b.t. aanvullende ondersteuning. En voor nieuwe gezinnen is het een leidraad die geraadpleegd kan worden voordat een leerling aangemeld wordt. Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel van De Sluis.