Medezeggenschap

Medezeggenschap door ouders en personeel omtrent het reilen en zeilen van de Stichting CBO Zeist en de school De Sluis vindt plaats op twee manieren.

Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de Stichting CBO Zeist. Hierin hebben een ouder en een leerkracht van De Sluis zitting. Daarnaast heeft De Sluis een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten vijf ouders en vijf leerkrachten van De Sluis.

De (G)MR heeft eigen bevoegdheden. Dit omvat advies- en instemmingsbevoegdheden inzake allerlei aangelegenheden die van belang zijn voor de Stichting of school. De (G)MR komt periodiek bij elkaar.

U kunt de MR benaderen via mrdesluis@sl.cbozeist.nl

U kunt GMR benaderen via claartjebos@sl.cbozeist.nl

MR informatie-flyer 2022-2023

Jaarverslag MR De Sluis 2021-2022

Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die ons team ondersteunt bij diverse taken en activiteiten. De raad vormt een verbindende schakel tussen ouders, de Medezeggenschapsraad (MR) en de school. Aangelegenheden die voor leerlingen relevant zijn worden indien nodig in de OV besproken. Dit geldt bijvoorbeeld voor (verkeers-)veiligheid, gebeurtenissen op school of het (leer)plezier. De OV houdt jaarlijks samen met de MR een jaarvergadering.

U kunt de Oudervereniging benaderen via ordesluis@sl.cbozeist.nl. Tevens heeft de Oudervereniging een eigen Facebookpagina.