Op De Sluis hechten we veel waarde aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen. Naast de ‘reguliere’ vakken bieden wij tevens drama, muziek en gymnastiek. Deze vakken worden voor de groepen 3 tot en met 8 gegeven door gespecialiseerde vakleerkrachten.

Drama

De leerlingen krijgen 3 van de 4 blokken gedurende het schooljaar 1 uur per week dramales. De lessen worden gegeven in de speelzaal, zodat er voldoende bewegingsruimte is.

Muziek

De leerlingen krijgen elke week 45 minuten muziekles gedurende het gehele schooljaar. De muziekdocent komt met bijbehorende muziekinstrumenten de klas in.

Lichamelijke opvoeding

De leerlingen hebben twee keer per week lichamelijke opvoeding (1x met de groepsleerkracht en 1x met de vakleerkracht). Wekelijks een toestellenles en een spelles. De lessen worden gegeven in onze eigen gymzaal aan de Koppelweg.