De Sluis is een protestants-christelijke basisschool en wil een leergemeenschap zijn van kinderen, ouders en leerkrachten. Met elkaar willen wij christelijke normen en waarden zichtbaar maken en voorleven in ons onderwijs.

Op De Sluis willen wij onze leerlingen helpen om te worden wie ze (kunnen en willen) zijn. Ze krijgen alle ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Zij leren hun eigen, waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving van vandaag en morgen. Samen met de ouders begeleiden wij leerlingen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen, die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn voor zichzelf en voor hun omgeving.

De onderlinge samenwerking van ouders en school komt de leeropbrengsten ten goede. Samenwerking vraagt dan wel dat we ons kunnen verplaatsen in het perspectief van de ander en dat we rekening houden met elkaars (on)mogelijkheden. Het opvoeden en begeleiden van kinderen is een gezamenlijke taak van ouders en school en vereist een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school. In deze samenwerking staat een aantal kernwaarden centraal;

Wij vertrouwen elkaar.

Wij helpen elkaar.

Niemand speelt de baas.

Niemand lacht uit.

Niemand doet zielig

Bovenstaande kernwaarden zijn afkomstig uit de ‘Kanjertraining’; een methode als basis voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen én voor onze omgang met kinderen, ouders en elkaar. De Kanjertraining is niet enkel een methode, maar is op De Sluis een ‘way of life’.

Tot slot streven we op De Sluis naar een hoge vaardigheid op lezen en taal. Een goede taalontwikkeling is ons inziens essentieel als solide basis voor verdere ontplooiing. Daarnaast vinden we een grote vaardigheid in zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfstandig leren erg belangrijk. We begeleiden kinderen in hun groei, onder andere door een goede opbouw van zelfredzaamheid naar zelfstandigheid te bieden.