We kiezen voor Kanjertraining als basis voor onze omgang met kinderen, ouders en elkaar en handvat bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De uitgangspunten van Kanjertraining zijn van toepassing op al onze beslissingen.

De Kanjertraining op De Sluis is een ‘way of life’. Dankzij Kanjertraining leert een kind gedrag te herkennen, bij zichzelf en bij anderen. Kinderen leren te zeggen wat zij goed vinden aan anderen en hoe zij graag willen dat een ander doet. We leren de kinderen vooral een oplossingsgerichte levenshouding aan, waarbij zij uitgaan van het oké zijn van henzelf en de ander. De Kanjertraining wordt in elk leerjaar aangeboden als aparte lessen, maar wordt bovenal voortdurend toegepast in de dagelijkse praktijk.

Klik hier voor nadere informatie over de Kanjertraining.