Kunst- en cultuureducatie bestaat uit creatieve vorming en culturele ontwikkeling.

Creatieve vorming

Wekelijks staat er creatieve vorming op het programma. De Sluis heeft een doorgaande leerlijn ontwikkeld voor groep 1 t/m 8. Binnen deze leerlijn wordt ook kunstgeschiedenis aangeboden.

Culturele ontwikkeling

We willen onze leerlingen structureel kennis laten maken met cultuur. Dat doen we door jaarlijks met elk leerjaar een museum te bezoeken. In aanloop naar het museumbezoek werken de kinderen in de klas aan een project dat aansluit bij het museumbezoek. Aan het einde van de Sluistijd heeft uw kind zeven verschillende musea bezocht. Daarnaast werken we samen met Kunst Centraal en vindt er jaarlijks een bezoek aan een voorstelling plaats.