Natuur- en techniekeducatie wordt verzorgd in alle groepen van De Sluis. Dit gebeurt door de eigen leerkracht. Voor de inhoud per leerjaar gelden de kerndoelen zoals geformuleerd vanuit Tule – SLO als uitgangspunt.

Om invulling te geven aan de kerndoelen maken we onder andere gebruik van kennis, kunde en materialen in en om de (omgeving van de) school.