In groep 1-2  ligt het accent op het wennen aan het naar school gaan en leren door te spelen. Daarvoor is veel spelmateriaal in de groepen aanwezig. De ervaring en de belevingswereld van de kinderen staat centraal. Er wordt gewerkt met thema’s. In groep 2 leren de kinderen nog steeds al spelend de onderdelen uit de verschillende ontwikkelingsgebieden. Op die manier worden ook voorbereidende activiteiten aangeboden voor het leren lezen, schrijven en rekenen. We volgen de ontwikkeling van de kleuters met het DORR leerlingvolgsysteem. DORR staat voor: Dagelijks Observeren Registreren Rapporteren. Het is een zesfasen-model dat recht doet aan de sprongsgewijze ontwikkeling van kleuters op het gebied van zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling, taal- en denkontwikkeling, de ontwikkeling van de grote en kleine motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling.

In groep 3-8 wordt onderwijs verzorgd op de volgende ontwikkelingsgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, taal, spelling, rekenen, schrijven, godsdienstige vorming, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, verkeer, sociaal-emotionele ontwikkeling, Engels, creatieve vorming, drama, muziek en lichamelijke opvoeding.

De bijbehorende lesmethoden in groep 3 tot en met 8 zijn:

  • Taalverhaal taal en – spelling (taal- en spelling gr 4 t/m 8)
  • Veilig leren lezen KIM versie (lezen, gr 3)
  • Station Zuid (technisch lezen, gr 4 t/m 8)
  • Lezen in Beeld (begrijpend lezen, gr 8) Grip op lezen (begrijpend lezen, gr 4 t/m 7)
  • Wereld in Getallen (rekenen, gr 3 t/m 8)
  • Pennenstreken (schrijven, gr 3 t/m 6)
  • Wijzer (aardrijkskunde, gr 5 t/m 8)
  • Blink (geschiedenis, gr 5 t/m 8)
  • Join In (Engels, gr 6 t/m 8)
  • Kind op Maandag (godsdienstmethode, gr 1 t/m 8).