Het team van leerkrachten en onze organisatie bestaat uit de volgende personen:
Image

Laurien Westeneng
Groep 1/2A
laurienwesteneng@sl.cbozeist.nl

Image

Katinka Veen
Groep 1/2B
katinkaveen@sl.cbozeist.nlEmailadres

Image

Nancy Somma
Groep 1/2C
nancysomma@sl.cbozeist.nl

Image

Marina van Aartsen
Groep 1/2D
marinavanaartsen@sl.cbozeist.nl

Image

Natasja Godthelp
Groep 1/2E en werkdrukleerkracht
natasjagodthelp@sl.cbozeist.nl

Image

Anneke Veldhuis
Groep 1/2E en teamleider onderbouw
annekeveldhuis@sl.cbozeist.nl

Image

Ingeborg Hoogendijk
Groep 3A
ingeborghoogendijk@sl.cbozeist.nlEmailadres

Image

Roelien Hiltrop
Groep 3A en IB groep 1t/m 3
roelienhiltrop@sl.cbozeist.nl

Image

Janet de Vlaming
Groep 3B
janetdevlaming@sl.cbozeist.nl

Image

Kyra Ooms
Groep 4A
kyraooms@sl.cbozeist.nl

Image

Jose Horjus
Groep 4A en werkdrukleerkracht
josehorjus@sl.cbozeist.nl

Image

Karin Sterk
Groep 4B
karinsterk@sl.cbozeist.nl

Image

Miriam van der Spoel
Groep 5A
mirjamvanderspoel@sl.cbozeist.nl

Image

Marion Luiten
Groep 4B en 5A
marionluiten@sl.cbozeist.nl

Image

Jan de Vlaming
Groep 5B
jandevlaming@sl.cbozeist.nl

Image

Pamela de Jong
Groep 6A
pameladejong@sl.cbozeist.nl

Image

Wouter Nieuwenhuis
Groep 6B
wouternieuwenhuis@sl.cbozeist.nl

Image

Ageeth Bleeker
Groep 6B
ageethbleeker@sl.cbozeist.nl

Image

Erwin Agteres
Groep 6B
erwinagteres@sl.cbozeist.nl

Image

Danielle Meier
Groep 7A
daniellemeier@sl.cbozeist.nl

Image

Cindy Hoogeboom
Groep 7A
cindyhoogeboom@sl.cbozeist.nl

Image

Inge Sybesma
Groep 7A
ingesybesma@sl.cbozeist.nl

Image

Chanine ter Hoeve
Groep 7B
chanineterhoeve@sl.cbozeist.nl

Image

Jenny de Vries
Groep 8A
jennydevries@sl.cbozeist.nl

Image

Marga Brand
Groep 8A
margabrand@sl.cbozeist.nl

Image

Mirko van Denderen
Groep 8B
mirkovandenderen@sl.cbozeist.nl

Image

Marlieke van es
Werkdrukleerkracht
marliekevanes@sl.cbozeist.nl

Image

Astrid Kuiper
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
astridkuiper@sl.cbozeist.nl

Image

Ivor Hiltrop
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
ivorhiltrop@sl.cbozeist.nl

Image

Seleni Sideris
Vakleerkracht muziek
selinisideris@sl.cbozeist.nl

Image

Leroy van Vooren
Vakleerkracht drama
leroyvandevooren@sl.cbozeist.nl

Image

Edwin Methorst
Directeur CBS De Sluis
edwinmethorst@sl.cbozeist.nl

Image

Esther Scholtens
Teamleider Onderwijs & Zorg
estherscholtens@sl.cbozeist.nl

Image

Elsemiek ter Borg
Secretariaat
infodesluis@sl.cbozeist.nl

Image

Mohammadi Moussaoui
Conciërge
mohammadimoussaoui@sl.cbozeist.nl