Leerlingenraad

De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. Met de leerlingenraad willen wij:

  • Verantwoordelijkheid en betrokkenheid van schoolse zaken bevorderen.
  • Het stimuleren van het vormen en uiten van een eigen mening.
  • Leren anderen hun mening of ideeën te respecteren.
  • De leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met democratische beginselen.
  • Het stimuleren van zowel samenwerken als leiding geven in een groep.
  • Bevorderen van actief burgerschap.