Bij ziekte van uw zoon/dochter is het wenselijk dat u dat vóór 8.30 uur van de betreffende dag telefonisch meldt op 030 699 2234.