We geven op De Sluis les volgens het model van directe activerende instructie, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Afhankelijk van hun leerstijl hebben kinderen meer of minder instructie nodig. Uit onderzoek blijkt dat achterstanden deels voorkomen kunnen worden door genoeg instructie te geven.

We vertellen per les wat het doel van de les is en aan het einde van de instructieles wordt gecontroleerd of kinderen het doel gehaald hebben.

Kinderen worden gestimuleerd zelf aan te geven of ze stof wel of niet begrijpen. Dit is belangrijk om kinderen zelf verantwoordelijk voor hun leerproces te maken.