Op De Sluis verloopt communicatie tussen school en ouders volgens het principe van Ouderbetrokkenheid 3.0.

Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat over de samenwerking tussen ouders en school bij de schoolontwikkeling van de leerling. Hierbij zoeken de twee partijen met elkaar naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van de leerling. Leerkracht en ouders bespreken samen op welke wijze ze in een bepaald schooljaar met elkaar in contact blijven. Hierbij geldt één afspraak: geen contact is geen optie.