De jaarlijkse ouderbijdrage is een bijdrage per leerling waarvan diverse activiteiten op De Sluis worden bekostigd. Dit betreft het sinterklaasfeest, de ouderopvang tijdens de kerstviering, de paaslunch en het slotfeest. Binnen onze leergemeenschap is het gebruikelijk dat ouders zo hun steentje bijdragen aan een inspirerend schoolklimaat. De Oudervereniging van De Sluis stelt de hoogte van het bedrag jaarlijks vast, int en legt aan alle ouders verantwoording af. Inning van de ouderbijdrage vindt plaats via Schoolkassa. U krijgt een mail met een betaallink.