Het ouderportaal wordt door ouders/verzorgers gebruikt om naw-gegevens, het digitaal rapport, ziekteverzuim en verslaglegging van communicatie omtrent leerlingen in te zien.

Log hier in op het Ouderportaal van Parnassys.