Jaarvergadering Oudervereniging en Medezeggenschapsraad

Op dinsdag 12 oktober vindt de gezamenlijke jaarvergadering van de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad plaats. De vergadering vindt digitaal plaats en start om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. In de bijlage treft u de agenda aan. In de agenda staat tevens vermeld hoe u kan deelnemen aan de vergadering indien u dit wenst.

Agenda Jaarvergadering – Algemene ledenvergadering MR en OV