Home

12 okt 2018 - 09:09

Op 1 oktober houdt de oudervereniging in samenwerking met de medezeggenschapsraad haar jaarvergadering. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Aanvang 20.00 uur  tot uiterlijk 22.00 uur.

De vergaderstukken kunt u inzien via: http://desluiszeist.nl/content/ouderraad

 

19 jan 2018 - 13:24

Dinsdagavond 6 februari organiseert de oudervereniging van CBS De Sluis een insprirerende avond over Mediawijsheid. Spreker Gijsbrecht van Doorn is specialist op dit gebied en zal u in een pakkend verhaal tips en tools presenteren. 

U komt toch ook? 

Meer lezen via de link:

11 dec 2017 - 09:30

De kerstboom is al opgetuigd. Voor bij het haardvuur de Sintspecial van het Sluisjournaal.

 

3 nov 2017 - 13:09

Met dank aan de redactie een boordevol eerste sluisjournaal van dit schooljaar. 

Veel leesplezier!

22 sep 2016 - 19:36

We willen u een overzicht  geven van de inhoud van ons rekenonderwijs, taal, spelling en begrijpend lezen. Tevens vindt u uitgebreide informatie over het leren lezen in groep 3 en de leerlijnen van groep 1 en 2.

U vindt de informatie geordend per vak en per groep.

.http://desluiszeist.nl/content/leerlijnen

 

Pagina's